Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Các Phòng, Ban
Chi cục bảo vệ thực vật hà Nội
Chi cục BVTV Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn Thành phố.
Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội
Chi cục kiểm lâm Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản, bảo đảm chấp hành pháp luật và thi hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 07 tháng 11 năm 2008. Là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông Hà Tây (cũ) với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (cũ).
Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn!
Ngày 07/11/2008 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc thành lập lại Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tây thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tây (cũ) với Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn thành phố Hà Nội (cũ).
Ban quản lý dự án Sông Tích
Ban quản lý dự án sông Tích Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội, trên cơ sở kiện toàn lại Ban quản lý dự án Đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Chi cục Thủy Lợi Hà Nội
Chi cục Thủy lợi là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Pháp luật.
Ban quản lý rừng đặc dụng Hươgn Sơn
BQL rừng đặc dụng Hương Sơn Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động; trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.
Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội
Trung tâm Phát triển chăn nuôi có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thực hiện các chính sách và giải pháp khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm của Thành phố, Trung ương, các tổ chức Quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, xây dựng mô hình trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; Thực hiện công tác giống, khảo nghiệm chất lượng giống gia súc, gia cầm. Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức sản xuất tới cá nhân, các tổ chức, các địa phương phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; Tổ chức sản xuất và dịch vụ kỹ thuật về giống, thức ăn, thuốc thú y, thụ tinh nhân tạo và các loại vật tư thiết bị phục vụ cho chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tham gia hướng dẫn, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ gia súc, gia cầm;
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố; thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội
Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội được thành lập lại theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội.
Displaying results 1-10 (of 16)
Page:1 - 2« Back · Next »
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Bản đồ hành chính