Các Phòng, Ban
Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội
Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội được thành lập tại Quyết định số 1899/QĐ - UBND ngày 07/11/2008 của UBND Thành phố Hà Nội.
Chi cục Thú y Hà Nội
Chi cục Thú y Hà Nội được thành lập theo Quyết định số: 1898/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2008 của UBND Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thú y Hà Tây trực thuộc sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tây (cũ) với Chi cục Thú y Hà Nội trực thuộc sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội(cũ).
Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội
CHI CỤC KIỂM LÂM HÀ NỘI Địa chỉ liên hệ:Ba La - Phú La - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại:33.526930 Fax:04.33.519.092 Email:kiemlamhanoi@yahoo.com
Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản Hà Nội
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội. được thành lập theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
Chi cục thủy sản Hà Nội
Chi cục thủy sản Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội
Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thuỷ lợi Hà Nội được thành lập lại theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội.
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố; thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội
Trung tâm Phát triển chăn nuôi có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thực hiện các chính sách và giải pháp khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm của Thành phố, Trung ương, các tổ chức Quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, xây dựng mô hình trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; Thực hiện công tác giống, khảo nghiệm chất lượng giống gia súc, gia cầm. Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức sản xuất tới cá nhân, các tổ chức, các địa phương phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; Tổ chức sản xuất và dịch vụ kỹ thuật về giống, thức ăn, thuốc thú y, thụ tinh nhân tạo và các loại vật tư thiết bị phục vụ cho chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tham gia hướng dẫn, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ gia súc, gia cầm;
Chi cục Thủy Lợi Hà Nội
Chi cục Thủy lợi là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Pháp luật.
Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn!
Ngày 07/11/2008 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc thành lập lại Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tây thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tây (cũ) với Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn thành phố Hà Nội (cũ).
Displaying results 1-10 (of 13)
Page:1 - 2« Back · Next »

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0