Các Phòng, Ban
Phòng Trồng trọt
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố.
Phòng Chăn nuôi
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về phát triển chăn nuôi, theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố.
Phòng kế hoạch Tài Chính
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của Ngành; quản lý, thực hiện công tác tài chính, kế toán, tài sản trong ngành theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố Hà Nội.
Phòng Tổ chức cán bộ
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý, thực hiện về tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; các chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức trong ngành theo thẩm quyền. Bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh kinh tế, giáo dục quốc phòng; dân quân tự vệ trong ngành theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố Hà Nội.
Văn phòng
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác hành chính, quản trị; tổng hợp; thông tin tuyên truyền,... theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố Hà Nội.
Phòng Quản lý xây dựng công trình
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công tác quản lý xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố Hà Nội.
Cơ cấu tổ chức

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0