Các Phòng, Ban
Xin ý kiến góp ý để sửa đổi bổ sung Khung chính sách an toàn môi trường và xã hội của Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP)
Ban quản lý dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội xin ý kiến góp ý để sửa đổi bổ sung cho các khung chính sách an toàn môi trường và xã hội để thực hiện tốt hơn cho giai đoạn mở rộng dự án.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0