Các Phòng, Ban
Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 hướng dẫn tổ chức tuyển dụng công chức năm 2013 (30/09/2013)
Ngày 27/9/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức Hà Nội ban hành hướng dẫn số 2141/HD-HĐTD về việc hướng dẫn tổ chức thi tuyển công chức năm 2013
Thông báo bổ sung lịch ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành năm 2013 khối Văn phòng Sở và Phòng Kinh tế các huyện.
Thông báo bổ sung lịch ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành năm 2013 khối Văn phòng Sở và Phòng Kinh tế các huyện.
Lịch ôn thi các môn thi viết chung, Ngoại ngữ, Tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành năm 2013 Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Lịch ôn thi các môn Thi viết chung, Ngoại ngữ, Tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành năm 2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2013 (12/08/2013)
Ngày 12 tháng 8 năm 2013, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố ban hành Quyết định số 5600/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính năm 2013
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2013
Ngày 10/5/2013 Sở Nông nghiệp & PTNT đã có Thông báo số 126/TB-SNN về việc tuyển dụng công chức năm 2013.
Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013
Ngày 06/5/2013, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 899/HD-SNV về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013
Kế hoạch tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2013
UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại Sở, ban, ngành, UBND quận, hyện, thị xã và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận,cấp phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013.
Displaying results 11-17 (of 17)
Page:1 - 2« Back · Next »

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0