Các Phòng, Ban
THÔNG BÁO MỜI NỘP BẢN BÁO GIÁ
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội kính mời các nhà thầu nhận Bản yêu cầu Báo giá gói thầu: Mua tủ, giá tài liệu, bàn ghế phòng họp số 1, số 2 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2016
THÔNG BÁO MỜI NỘP BẢN BÁO GIÁ
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội kính mời các nhà thầu nhận Bản yêu cầu Báo giá gói thầu: Mua thiết bị văn phòng tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2016.
Thực hiện cung cấp thông tin và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
HNP - Ngày 4/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1936/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố thực hiện cung cấp thông tin và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU: MUA THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI NĂM 2015
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thông báo chào hang cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2015.
Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2014
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thông báo chào hang cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2014
Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu: Nâng cấp phần mềm “Một cửa”, triển khai xuống các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc.
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thông báo chào hang cạnh tranh gói thầu: Nâng cấp phần mềm “Một cửa”, triển khai xuống các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc.
Quy định phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản thuộc phạm vi quản lý của Thành phố
Ngày 25/7/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5799/QĐ-UBND về việc Quy định phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố
Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu số 10 Dự án phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ
HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2879/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thục hiện dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu số 10 Dự án phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành Phố Hà Nội
Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Tân Xã, huyện Thạch Thất
HNP – Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 94/QĐ-KH&ĐT về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới hồ Tân Xã, huyện Thạch Thất kết hợp làm đường giao thông nông thôn, nội dung chủ yếu như sau:
Kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án Nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ
HNP – UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 24/4/2013, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án Nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, với nội dung như sau:

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0