Các Phòng, Ban
Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2018
Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay ngân hàng Thế giới Thành phố Hà Nội năm 2017
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và VSNT dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Thành phố Hà Nội năm 2017
Nhiều chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội chi bộ Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy nhiệm kỳ 2015 - 2020
Theo chỉ đạo và hướng dẫn của Huyện uỷ Đan Phượng, sáng ngày 13/4/2018 Chi bộ Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Giao lưu thể thao chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018)
Sáng ngày 26/3/2018 tại Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy. Được sự đồng ý của Cấp ủy; Lãnh đạo Ban, Chi Đoàn thanh niên phối hợp với Công Đoàn cơ quan tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).
Ban QLCT phân lũ sông Đáy phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018
“Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Thực hiện lời dạy của Bác, sáng ngày 26/02/2018 tại khu quản lý cống Cẩm Đình, Ban QLCT phân lũ sông Đáy đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018.
Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy tổ chức triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 6 – Khóa XII
Ngày 08-3-2018 tại Hội trường Ban QLCT phân lũ sông Đáy đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 – Khóa 12 của Đảng.
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI
Với mục đích: Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính quyền Thành phố và thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 của Thành phố; Việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP gắn liền với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) của Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Kết luận số 10-KL/TW ngày 29/11/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020", Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; Công tác PCTN được thực hiện với phương châm phòng ngừa là chính; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kết hợp chủ động phát hiện và kiên quyết của lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng..
THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Hạt kiểm lâm Mỹ Đức thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội có lô tài sản bán đấu giá gồm: 620kg huyết giác. Giá khởi điểm:  3.100.000 đồng (Ba triệu một trăm nghìn đồng chẵn).
Displaying results 11-20 (of 100)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0