Các Phòng, Ban
Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”
Ngày 11/9/2018 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 2516/SNN-KHTC về việc Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”
Đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2018
Ngày 11/9/2018 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 2514/SNN-KHTC về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2018.
Công điện của BCH PCTT và TKCC thành phố Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có Công điện số 10 CĐ/BCH Hồi 10h30’ ngày 15/9/2018
Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
Ngày 31/8/2018 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có văn bản số 2407/SNN-TTr về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 29/8/2018 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có văn bản số 2364/SNN-KHTC về việc tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra phòng chống ngập lụt tại huyện Chương Mỹ
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 tại Quyết định số 1562/QĐ-SNN ngày 28/8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Sau khi Sở Tài chính Hà Nội thông báo thẩm định quyết toán thu – chi ngân sách năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 tại Quyết định số 1562/QĐ-SNN ngày 28/8/2018.
Thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND thành phố Hà Nội
Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số: 2247/SNN-KHTC về việc thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND thành phố Hà Nội
Tập trung triển khai công tác ứng phó với bão số 4 đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa nước trên địa bàn thành phố
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong các ngày tới (16/8-18/8) tại Hòa Bình có mưa đặc biệt lớn từ 400-500mm; Thủ đô Hà Nội có mưa rất lớn từ 200 - 300mm. Mực nước sông Bùi có khả năng trên báo động III.
Hà Nội phát triển toàn diện sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính
Displaying results 1-10 (of 100)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0