Nội dung thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (TTHC cấp 2)
Trình tự thực hiện:

 

1. Trường hợp cấp lần đầu:

- Bước 1: Cơ sở có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới Chi cục Thủy sản Hà Nội.

- Bước 2: Chi cục Thủy sản thẩm định hồ sơ và thành lập Đoàn, kiểm tra tại cơ sở.

- Bước 3: Kiểm tra tại cơ sở:

  + Kiểm tra theo các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  + Kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, nuôi trồng thủy sản về dấu hiệu bệnh lý, xử lý tình huống khi cơ sở xuất hiện bệnh đăng ký chứng nhận

  + Thực trạng sức khỏe động vật; việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn mối nguy dịch bệnh từ bên ngoài và bên trong cơ sở;

  + Kết quả thực hiện Kế hoạch giám sát  

  + Kết quả công tác quản lý hoạt động thú y thủy sản tại cơ sở

2. Trường hợp cấp lại:

 - Bước 1: 03 tháng trước thời điểm Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hết hiệu lực cơ sở có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận, nộp hồ sơ tới Chi cục Thủy sản Hà Nội.

- Bước 2: Chi cục Thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ và thành lập Đoàn, kiểm tra (đối với trường hợp vùng, cơ sở chưa được đánh giá định kỳ hoặc đã đánh giá định kỳ nhưng thời gian quá 12 tháng )

Cách thức thực hiện:

 

Trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện về Chi cục Thủy sản Hà Nội; Địa chỉ: Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội

Thành phần hồ sơ:

 

* Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp cấp lần đầu:

- Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa);

- Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục VII);

- Báo cáo kết quả giám sát theo quy định;

- Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có);

- Bản sao Giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực (nếu có).

2. Trường hợp cấp lại:

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa);

- Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, gồm: Số lượng giống xuất, nhập tại cơ sở; sản lượng động vật thương phẩm xuất bán cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y thủy sản tại cơ sở;

- Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại cơ sở kèm bản sao kết quả xét nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm dịch;

- Kết quả đánh giá định kỳ (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: - Cơ sở nuôi trồng thủy sản và cơ sở sản xuất giống thủy sản
Cơ quan thực hiện: Chi cục Thủy sản Hà Nội
Lĩnh vực: Thủy sản
Kết quả thực hiện: - Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. - Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.
Lệ phí: Phí thẩm định cơ sở an toàn dịch bệnh: 300.000 đồng/lần
Tên mẫu đơn, mấu tờ khai:

 - Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa); - Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

 1.Trường hợp cấp lần đầu: - Cơ sở sản xuất giống thủy sản: + Người trực tiếp tham gia sản xuất thủy sản giống phải có kiến thức về bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát, đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh; + Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh. - Cơ sở nuôi động vật thủy sản thương phẩm: + Người trực tiếp nuôi động vật thủy sản phải có kiến thức về bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát. + Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh. - Cơ sở đã thực hiện chương trình giám sát theo quy định, không có động vật thủy sản mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. 2. Trường hợp cấp lại: - Thực hiện Kế hoạch giám sát dịch bệnh đối với bệnh đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn, bao gồm cả việc thu mẫu đúng, đủ số lượng với tần suất tối thiểu 01 (một) năm/lần và gửi mẫu xét nghiệm bệnh tại Phòng thử nghiệm được chỉ định; - Thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh tại cơ sở; - Báo cáo Chi cục Thủy sản Hà Nội những thay đổi liên quan đến nội dung được chứng nhận chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày có thay đổi.

Cơ sở pháp lý:

 - Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y.

 

 

Tệp đính kèm

Thủ tục hành chính khác
TT Thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Tiếp nhận công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai. Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội
2 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. ((TTHC 2) Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội
3 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0