Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Nội dung thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận bè cá (TTHC cấp 2)
Trình tự thực hiện:

 

 Thực hiện theo 5 bước:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký kiểm tra, nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn tại Bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản Hà Nội

+ Bước 2 : Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung những nội dung còn thiếu.

+ Bước 3 : Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra cơ sở

+ Bước 4 : Quyết định công nhận.

+ Bước 5: Trả kết quả và thu nộp lệ phí theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện:

 

 Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.về Chi cục Thủy sản Hà Nội - Địa chỉ: Thanh liệt – Thanh trì – Hà Nội.

Điện thoại: 04.36884139     Fax: 04.36889510

Thành phần hồ sơ:

 

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đăng ký bè cá ( Phụ lục số 5);

- Giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp về quyền sử dụng mặt nước, hoặc quyền thuê mặt nước đặt bè cá;

 -  Sơ đồ hoặc ảnh chụp vùng nước nơi đặt bè cá (nếu có);

 - Giấy cam kết đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng bè cá.

- Giấy chứng nhận đăng ký bè cá cũ (bản gốc) đối với trường hợp cấp lại;

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện: Chi cục Thủy sản Hà Nội
Lĩnh vực: Thủy sản
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mấu tờ khai:

 

 - Tờ khai đăng ký bè cá
 (Phụ lục số 5 Ban hành theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT )

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

 

 Không 

Cơ sở pháp lý:

 

 - Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP;

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản;

 - Quyết định  số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ;

-Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản.

 

 

Tệp đính kèm

Thủ tục hành chính khác
TT Thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (TTHC 2) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
Bản đồ hành chính