Nội dung thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (TTHC cấp 2).
Trình tự thực hiện:

 

 + Tổ chức, cá nhân: Nộp hồ sơ tại Chi cục Thủy sản Hà Nội, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn
+ Chi cục Thủy sản Hà Nội: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, thẩm định, cấp lại giấy phép, trả kết quả khi đến hẹn.

Cách thức thực hiện:

 

 + Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ sản Hà Nội
    Địa chỉ: Thanh liệt - Thanh trì - Hà Nội.

Thành phần hồ sơ:

 

 a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép (trong trường hợp mất Giấy phép) theo mẫu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi Giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.

b. Số  lượng hồ sơ:  01   bộ

Thời hạn giải quyết: + Thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện: Chi cục Thủy sản Hà Nội
Lĩnh vực: Thủy sản
Kết quả thực hiện: - Giấy phép
Lệ phí: - Lệ phí cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: 20.000 đồng/lần
Tên mẫu đơn, mấu tờ khai:

 

 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản -   Phụ lục I, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/ 6/2012 của Chính phủ

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

 

- Không 

Cơ sở pháp lý:

 

 - Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP  ngày 20/6/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản, Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ .

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

 

 

Tệp đính kèm

Thủ tục hành chính khác
TT Thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Tiếp nhận công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai. Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội
2 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. ((TTHC 2) Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội
3 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0