Nội dung thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Cấp/cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (TTHC cấp 2).
Trình tự thực hiện:

 

 - Tổ chức, cá nhân: Nộp hồ sơ tại Chi cục Thuỷ sản Hà Nội, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.

- Chi cục thuỷ sản Hà Nội:

+ Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết giấy hẹn.

+ Tổ chức kiểm tra thực tế (chỉ thực hiện đối với cấp lần đầu); Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép

+ Trả kết quả khi đến hẹn.

Cách thức thực hiện:

 

 + Trực tiếp tại Chi cục Thuỷ sản Hà Nội

Địa chỉ: Thanh liệt - Thanh trì - Hà Nội.

+ Thực tế cơ sở

Thành phần hồ sơ:

 

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Cấp lần đầu:                                                         

+ Đơn xin cấp giấy phép (mẫu - Phụ lục 08 Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/1/2006)

+ Bản photo các loại giấy tờ sau:

   Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên; việc đăng ký các loại tàu cá không lắp máy có trọng tải trên 0,5 tấn, chiều dài dưới 15m hoặc tàu lắp máy có công suất máy chính dưới 20 CV thực hiện theo Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản (sau đây gọi chung là Nghị định số 66/2005/NĐ-CP) và Thông tư của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

    Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP và phải còn thời hạn sử dụng.

    Sổ danh bạ thuyền viên đối với tàu cá hoạt động tại các tuyến khai thác được quy định tại khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP.

    Bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   Có nghề khai thác và ngư cụ khai thác phù hợp với quy định của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Khi thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân mang theo bản gốc để đối chiếu.

2. Cấp gia hạn.

+ Đơn xin gia hạn giấy phép (Phụ lục 09);

+ Giấy chứng nhận an toàn của tàu cá (Bản pho to), tổ chức, cá nhân mang theo bản gốc để đối chiếu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: - Cấp lần đầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Gia hạn giấy phép trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện: Chi cục Thủy sản Hà Nội
Lĩnh vực: Thủy sản
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Lệ phí: - Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản lần đầu: 40.000đ/lần; - Cấp gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản: 20.000đ/lần; (theo Thông tư 230/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).
Tên mẫu đơn, mấu tờ khai:

 

 - Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản (Phụ lục 08).

- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (Phụ lục 09)

Phụ lục theo Thông tư số  02/2006/TT-BTS

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

 

 1. Đối với cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản lần đầu:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khai thác thuỷ sản theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuỷ sản, trừ trường hợp không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

2. Đối với gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản: Không.

Cơ sở pháp lý:

 

 + Luật Thuỷ sản số 17/2003/ QH 11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.

+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Điều 5, Điều 6, Điều 7).

+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  59/2005/NĐ-CP của Chính phủ (Điều 1).

+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ  về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

+ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9 /2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.

 

 

Tệp đính kèm

Thủ tục hành chính khác
TT Thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Tiếp nhận công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai. Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội
2 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. ((TTHC 2) Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội
3 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0