Nội dung thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) (TTHC cấp 2)
Trình tự thực hiện:

 

 Thực hiện theo 5 bước:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký kiểm tra nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn tại Bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản Hà Nội.

+ Bước 2 : Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn  hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 3: Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra cơ sở.

+ Bước 4 : Thông báo kết quả kiểm tra.

+ Bước 5: Trả kết quả và thu nộp lệ phí tại bộ phận một cửa theo giấy hẹn. 

Cách thức thực hiện:

 

 Trực tiếp tại Chi cục Thủy sản Hà Nội hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
Địa chỉ: Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.

Thành phần hồ sơ:

 

 1. Thành phần hồ sơ

+ Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng (03 bản) (Phụ lục 12 kèm theo Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT);

+ Bản chính hoặc bản sao chụp (có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu) các giấy tờ: Hợp đồng mua bán, bản kê chi tiết hàng hoá , hoá đơn mua bán .

2.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ Sản Hà Nội xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, trong đó có thông báo cho cơ sở về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng và gửi lại cho tổ chức, cá nhân 02 bản giấy đăng ký đã có xác nhận của Chi cục Thuỷ Sản. + Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc) cơ quan kiểm tra có văn bản thông báo đạt chất lượng đối với lô hàng có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu và gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký. + Trường hợp kết quả kiểm tra không đảm bảo chất lượng theo quy định, Chi cục Thuỷ Sản Hà Nội có văn bản Thông báo không đạt chất lượng cho tổ chức, cá nhân đăng ký và xử lý vi phạm theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện: Chi cục Thủy sản Hà Nội
Lĩnh vực: Thủy sản
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng
Lệ phí: Lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam: 50.000 đồng/lần (theo Thông tư 284/2016/TT-BTC của Bộ tài chính)
Tên mẫu đơn, mấu tờ khai:

 

 - Giấy đề nghị kiểm tra chất lượng giống  (phụ lục 12 Ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2013/TT-BNNPTNT)

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

 

 + Bản chính hoặc bản sao chụp (có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu) các giấy tờ: Hợp đồng mua bán, bản kê chi tiết hàng hoá (Packinglist),  hoá đơn mua bán (Invoice).

Cơ sở pháp lý:

 

 - Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý giống thủy sản;
- Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

 

 

Tệp đính kèm

Thủ tục hành chính khác
TT Thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Tiếp nhận công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai. Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội
2 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. ((TTHC 2) Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội
3 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0