Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
690
Truy cập trong tháng:
354476
Tổng số truy cập:
2.362.096
Các chuyên mục
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Nội dung thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Cấp, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y dùng cho động vật thủy sản (TTHC cấp 2)
Trình tự thực hiện:

 

 Thực hiện theo 5 bước:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký kiểm tra, nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn tại chi cục Thủy sản Hà Nội.

+ Bước 2 : Cơ quan kiểm tra, tiếp nhận xem xét hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung những nội dung còn thiếu .

+ Bước 3 : Quyết định  thành lập đoàn kiểm tra.

+ Bước 4 : Quyết định công nhận.

+ Bước 5: Trả kết qủa và thu nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện:

 

 Trực tiếp tại Chi cục Thủy sản Hà Nội;
Địa chỉ: Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.

Thành phần hồ sơ:

 

 a) Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ cấp mới/ cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y dùng cho động vật thủy sản.

+ Đơn đăng ký

+ Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Chứng chỉ hành nghề thú y

* Hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y dùng cho động vật thủy sản trong trường hợp mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân bao gồm:

+ Đơn đăng ký cấp lại.

+ Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đã được cấp (trừ trường hợp bị mất).

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: + Cấp mới, gia hạn trong 8 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. + Cấp lại trong 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: + Cá nhân; + Tổ chức.
Cơ quan thực hiện: Chi cục Thủy sản Hà Nội
Lĩnh vực: Thủy sản
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
Lệ phí: Phí kiểm tra điều kiện buôn bán thuốc thú y thủy sản: 230.000 đồng/ lần (Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính)
Tên mẫu đơn, mấu tờ khai:

 

 - Đơn đăng ký cấp/cấp lại (Phụ lục XX –Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT).
- Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật (Phụ lục XXII – Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT).

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

 

 - Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp.
- Người quản lý, người trực tiếp buôn bán thuốc thú y thủy sản phải có chứng chỉ hành nghề thú y.

Cơ sở pháp lý:

 

 - Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y.

 

 

Tệp đính kèm

Thủ tục hành chính khác
TT Thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (TTHC 2) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
Bản đồ hành chính