Nội dung thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) (TTHC cấp 2).
Trình tự thực hiện:

 

 Các cơ sở có Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật bị rách, cũ nát hoặc bị mất có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận

Gửi hồ sơ tới:  Chi cục Thú y đối với động vật trên cạn.

Gửi hồ sơ đến Chi cục thủy sản đối với động vật thủy sản. 

Cách thức thực hiện:

 

 Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho cơ quan Thú y)

Thành phần hồ sơ:

 

 * Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Phụ lục VIa, VIb);

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:

Cơ sở an toàn dịch bệnh đã được cấp giấy chứng nhận

Cơ quan thực hiện: Chi cục Thú y Hà Nội
Lĩnh vực: Thú y
Kết quả thực hiện:

- Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. - Thời hạn: giữ nguyên thời hạn của Giấy chứng nhận cũ

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mấu tờ khai:

 

Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Phụ lục VIa, VIb  ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT);

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

 

Không 

Cơ sở pháp lý:

 

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. - Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y

 

 

Tệp đính kèm

Thủ tục hành chính khác
TT Thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội
2 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (TTHC 2) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0