Nội dung thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại (TTHC cấp 2)
Trình tự thực hiện:

 

 - Bước 1: Cơ sở có kết quả đánh giá chưa đạt yêu cầu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh:

Gửi hồ sơ tới Chi cục Thú y đối với động vật trên cạn.

Gửi hồ sơ tới Chi cục Thủy sản đối với động vật thủy sản.

- Bước 2: Chi cục tiếp nhận hồ sơ thành lập Đoàn đánh giá và tiến hành kiểm tra, đánh giá tại cơ sở.

- Bước 3: Kiểm tra, đánh giá khắc phục các nội dung không đạt yêu cầu.

Cách thức thực hiện:

 

 Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Cơ quan thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục Thú y Hà Nội)

Thành phần hồ sơ:

 

 * Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã (theo mẫu);

-  Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:

Cơ sở có kết quả đánh giá chưa đạt yêu cầu.

Cơ quan thực hiện: Chi cục Thú y Hà Nội
Lĩnh vực: Thú y
Kết quả thực hiện:

Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận 05 năm.

Lệ phí:

Phí 300.000 đồng

Tên mẫu đơn, mấu tờ khai:

 

Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);

Yêu cầu điều kiện thực hiện:

 

Không

Cơ sở pháp lý:

 

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.- Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

 

 

Tệp đính kèm

Thủ tục hành chính khác
TT Thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội
2 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (TTHC 2) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0