Nội dung danh bạ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

THANH TRA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI
Địa chỉ: số 143 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043.3553218; 043.3828475.        Fax: 043.3553218.
Email: thanhtra_sonnptnt@hanoi.gov.vn.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

1

Phạm Khắc Diến

CTT

3.5335635

phamkhacdien_sonnptnt

2

Trần Anh Hiếu

P.CTT

3.5335493

trananhhieu_sonnptnt

3

Nguyễn Thị Hằng

P.CTT

3.5335494

nguyenthihang_sonnptnt

4

Bùi Huy Khôi

P.CTT

3.5335495

buihuykhoi_sonnptnt

5

Thái Vĩnh Thắng

P.CTT

 

thaivinhthang_sonnptnt

 

 


Danh bạ khác
TT Tên danh mục điện thoại    Ngày cập nhật
1
Công đoàn ngành NN và PTNT Hà Nội
Các danh bạ hiện có:
1- Công Đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

   07-04-2016
2
Ban quản lý dự án
Các danh bạ hiện có:
1- Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi
2- Ban quản lý rừng phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội
3- Ban duy tu các công trình nông nghiệp và PTNT
   07-04-2016
3
Chi cục
Các danh bạ hiện có:
1- Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội
2- Chi cục Đê Điều & PCLB Hà Nội
3- Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội
4- Chi cục Thú Y Hà Nội
5- Chi cục Thủy lợi Hà Nội
6- Chi cục Thủy sản Hà Nội
7- Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội
   07-04-2016
4
Trung tâm
Các danh bạ hiện có:
1- Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
2- Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội
3- Trung tâm phân tích chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội
4- Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội
5- Trung tâm phát triển chăn nuôi Hà Nội
6- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Hà Nội

   07-04-2016
5
Các Phòng Ban
Các danh bạ hiện có:
1- Phòng Tổ chức cán bộ
2- Phòng Chăn nuôi
3- Phòng Trồng trọt
4- Phòng QLXDCT
5- Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
6- Văn Phòng Sở
7- Phòng Kế hoạch – Tài chính

   27-05-2011
6
   14-09-2017

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0