Bản tin dự báo thời tiết khu vực Thành phố Hà Nội ngày 16/11/2020

1. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội

         Ngày 16/11/2020: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Gió Đông bắc cấp 2. Trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 18 – 200C

Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 220C

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%

Ngày 17/11/2020: Nhiều mây,sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng

nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 20 - 220C

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C

Độ ẩm trung bình: 80 – 85%

2. Khu vực từ Phúc Thọ đến Hà Đông

Ngày 16/11/2020: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Gió Đông bắc cấp 2. Trời lạnh.

         Nhiệt độ cao nhất: 18 - 200C

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 220C

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%

Ngày 17/11/2020: Nhiều mây,sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng

nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 19 - 21 0C

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%

3. Khu vực Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn

Ngày 16/11/2020: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Gió Đông bắc cấp 2. Trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 18 - 200C

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 220C

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%

Ngày 17/11/2020: Nhiều mây,sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng

nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 19 - 21 0C

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 0C

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%

4. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa

Ngày 16/11/2020: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Gió Đông bắc cấp 2. Trời lạnh.

        Nhiệt độ cao nhất: 18 - 200C

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 220C

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%

Ngày 17/11/2020: Nhiều mây,sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng

nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 19 - 210C

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C

Độ ẩm trung bình: 80 – 85 %

5. Khu vực vùng núi Ba Vì - Sơn Tây

Ngày 16/11/2020: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Gió Đông bắc cấp 2. Trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 18 – 20 0C

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 220C

Độ ẩm trung bình: 85 – 90 %

Ngày 17/11/2020: Nhiều mây,sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng

nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

        Nhiệt độ cao nhất: 19 - 210C

Nhiệt độ thấp nhất: 23 – 25 0C

Độ ẩm trung bình: 82 – 87 %

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 10572
Tổng lượng truy cập: 4739093