Kết quả xét tuyền và thông báo dánh sách trúng tuyển, hoàn thiện hố sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-SNN ngày 17/6/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội năm 2022.

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thông báo:

1. Danh sách trúng tuyển đối với 44 thí sinh trúng tuyển theo Quyết định số 962/QĐ-SNN ngày 17/6/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội năm 2022 (có danh sách kèm theo).

2. Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (theo danh mục hồ sơ gửi kèm) và nộp tại phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, số 38 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, trong giờ hành chính từ ngày 20/6/2022 đến ngày 19/7/2022.

Thông báo này thay cho thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đối với từng thí sinh.

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức thông báo nội dung này trên cổng thông tin của đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở của đơn vị để các thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội năm 2022 biết, thực hiện./.

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2733
Tổng lượng truy cập: 11733421