Đồng ý giao doanh nghiệp quản lý Trạm cấp nước sạch thôn Cự Đà
Ngày 4/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4288/QĐ-UBND giao công trình Trạm cấp nước sạch thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai cho doanh nghiệp quản lý.

          Theo quyết định, chấp thuận giao công trình Trạm cấp nước sạch thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai cho Công ty TNHH Đầu tư Nhất Phát quản lý. Cụ thể, công trình cấp nước này xây dựng năm 2007, đưa vào sử dụng năm 2013; công trình cấp nước có công suất thiết kế 500 m3/ngày đêm; giá trị công trình hơn 5,23 tỷ đồng; giá trị bàn giao cho doanh nghiệp tiếp nhận là hơn 5,23 tỷ đồng. Thời hạn doanh nghiệp nhận nợ 17 năm; thời điểm trả nợ: sau 1 năm kể từ ngày nhà đầu tư tiếp nhận quản lý công trình; giá trị vốn hoàn trả hàng năm gần 308 triệu đồng.

         Công ty TNHH Đầu tư Nhất Phát sau khi hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận công trình, phải nhận nợ với Nhà nước và có trách nhiệm hoàn trả số tiền nhận nợ theo phương thức và thời hạn quy định. Sau khi hoàn trả hết số tiền nhận nợ với Nhà nước thì công trình thuộc tài sản của doanh nghiệp; doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình theo quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch đảm bảo khối lượng, chất lượng nước đúng quy định hiện hành của nhà nước; bảo đảm cung cấp nước cho khách hàng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ theo quy định; ký hợp đồng mua bán nước sạch với khách hàng sử dụng nước và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Xây dựng phương án giá nước sạch theo quy định, báo cáo Sở Tài chính chủ trì cùng sở, ngành liên quan thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt…
           Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức bàn giao công trình cho đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật; theo dõi, giám sát và quản lý chất lượng nước của công trình cấp nước sạch; tổ chức kiểm tra, thanh tra (định kỳ, đột xuất) quá trình, quy trình quản lý khai thác, kinh doanh của dự án, kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có); xem xét phương án giá nước sạch của trạm cấp nước, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.
             Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương thức thực hiện quản lý, kiểm soát và thực hiện thu hồi vốn theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Thẩm định đơn giá bán nước sạch của dự án, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định…

                                                                                                                                                                                  Thanh Bình
HANOIPORN

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 698
Tổng lượng truy cập: 3792819