Xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phải đồng bộ (15/07/2014)
Trong nội dung Công văn số 4261/VP-NNNT ban hành ngày 11/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt yêu cầu sở, ngành liên quan tập trung xây dựng kế hoạch Chương tình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hà Nội năm 2015.

 Công văn nêu rõ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 5255/BNN-TCTL ngày 7/7/2014 về kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015 với nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014 và ước kết quả thực hiện cả năm (trong đó cần nêu rõ các ưu và nhược điểm, khó khăn, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc triển khai; đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ đã đạt được và nhiệm vụ còn lại phải thực hiện); xây dựng kế hoạch năm 2015 (đây là năm cuối thực hiện Chương trình, do vậy việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo huy động các nguồn lực và giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện đạt các mục tiêu nêu tại Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ...).


Đồng thời, kế hoạch xây dựng phải căn cứ kết quả Bộ chỉ số Giám sát đánh giá và đảm bảo ưu tiên các vùng sâu, vùng xa, bị nhiễm mặn, thường xuyên hạn hán và lũ lụt, vùng có nguồn nước khó khăn, bị ô nhiễm, các xã nghèo, huyện nghèo, xã thuộc Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Cùng với đó, thực hiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình hoàn thành năm 2014 và các năm trước chưa bố trí đủ vốn, các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ, các công trình cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế, xã nông thôn mới.

Với dự án khởi công mới, từng cấp ngân sách được giao quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tự thẩm định nguồn vốn. Trong đó, phải xác định rõ nguồn và khả năng cân đối ngân sách của từng cấp; phải đảm bảo đáp ứng các thủ tục về đầu tư theo quy định và hoàn thành trong năm 2015.

Đối với vốn sự nghiệp, ưu tiên bố trí kinh phí cho các hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá, thông tin – giáo dục – tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 4/5/2013 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung... 
HANOIPORTAL

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2142
Tổng lượng truy cập: 3183993