Kế hoạch Chương trình Nước sạch và VSMT nông thôn Thành phố năm 2013
Ngày 20-01-2013,Ban điều hành Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và VSMT nông thôn thành phố Hà Nội năm 2013

 Mục tiêu Chương trình :

- 86,79% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó 36,17% được sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009-BYT);
- 85% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh;
- 96% các trường học, trụ sở UBND, trạm y tế xã có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh;

- Tỷ lệ số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 68%

Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông năm 2013 được thực hiện trên phạm vi 18 huyện và 01 thị xã ngoại thành Hà Nội với các nội dung:

- Về nước sạch: Nâng cao tỷ lệ số người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch theo QCVN 02:2009-BYT; các cơ sở công cộng được sử dụng nước sạch.

- Về vệ sinh môi trường: Nâng tỷ lệ số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, các công trình vệ sinh tại các cơ sở công cộng (trụ sở UBND, trạm y tế, trường học)

- Xây dựng các dự án thí điểm về xử lý chất thải làng nghề để phổ biến, nhân rộng.

Kế hoạch thực hiện:

Để thực hiện được các mục tiêu về Nước sạch và VSMT nông thôn nêu trên phải huy động mức cao nhất và đa dạng hóa các nguồn lực (ngân sách nhà nước, quốc tế, doanh nghiệp, ngân hàng chính sách xã hội và đóng góp của người dân) và thực hiện tốt các dự án ưu tiên, gồm:

1. Các dự án về cấp nước sạch:

1.1. Các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố:

a. Các dự án cấp nước sạch liên xã tại các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Mê Linh, Thanh Oai:

Năm 2012, UBND Thành phố Hà Nội có chủ trương đầu tư 06 dự án cấp nước sạch liên xã cho 06 huyện ngoại thành Hà Nội để phục vụ cung cấp nước sạch theo QCVN 01:2009 cho khoảng 264.000 người (tăng thêm 6,6%), với kế hoạch thực hiện như sau:

- Năm 2013: Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Đấu thầu, thi công các hạng mục công trình;

b. Các dự án chuyển tiếp:

UBND Thành phố đã giao cho UBND các huyện làm chủ đầu tư tiếp tục tiến hành hoàn thiện các công trình cấp nước sạch chuyển tiếp và chuẩn bị đầu tư các dự án nước sạch, bao gồm:

- Hoàn thành 02 dự án cấp nước sạch đã được UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2010 tại thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức); hệ thống cấp nước sạch cho 2 thi trấn Chi Đông và Quang Minh huyện Mê Linh

c. Thực hiện dự án hỗ trợ 40.000 công trình xử lý nước hộ gia đình:

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung, Thành phố hỗ trợ cho các hộ dân trên địa bàn 16 huyện ngoại thành Hà Nội, khu vực đang bị ô nhiễm nguồn nước và chưa có kế hoạch xây dựng các trạm cấp nước sạch tập trung, các thiết bị xử lý nước quy mô hộ gia đình, với tổng kinh phí là 183.823 triệu đồng. Năm 2012: thực hiện hỗ trợ 5.000 công trình với kinh phí thực hiện là: 22.823 triệu đồng; Năm 2013: thực hiện hỗ trợ 10.000 công trình với kinh phí: 46.000 triệu đồng;

Chính sách hỗ trợ: Thành phố hỗ trợ 100% giá trị thiết bị xử lý nước chế tạo sẵn và công lắp đặt cho các hộ dân (tương ứng với 32% giá trị công trình). Trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách.

1.2. Các dự án thực hiện từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB):

a, Chuẩn bị đầu tư các công trình cấp nước

- Công trình cấp nước sạch liên xã Cô Đô – Phong Vân huyện Ba Vì

 - Công trình cấp nước sạch liên xã Chàng Sơn – Thạch Xá huyện Thạch Thất (Công trình cấp nước sạch liên xã Trung Hòa – Trường Yên huyện Chương Mỹ)

- Công trình cấp nước sạch xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức

 - Công trình cấp nước sạch liên xã Liên Hà – Liên Hồng huyện Đan Phượng (Công trình cấp nước sạch liên xã Tự Lập – Tiến Thắng huyện Mê Linh)

 - Công trình cấp nước sạch liên xã Hiệp Thuân - Liên Hiệp huyện Phúc Thọ

 - Công trình cấp nước sạch liên xã Tam Hưng – Thanh Thùy huyện Thanh Oai

 - Công trình cấp nước sạch liên xã Liên Phương, Hồng Vân, Thư Phú, Hà Hồi, Vân Tảo

b, Giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng 3 công trình cấp nước

- Công trình cấp nước sạch liên xã Chàng Sơn – Thạch Xá huyện Thạch Thất (Công trình cấp nước sạch liên xã Trung Hòa – Trường Yên huyện Chương Mỹ)

 - Công trình cấp nước sạch liên xã Cô Đô – Phong Vân huyện Ba Vì

 - Công trình cấp nước sạch xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức

2. Các dự án về Vệ sinh môi trường:

1. Dự án: “Thí điểm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề chế biến nông sản thực phẩm xã Bích Hòa- huyện Thanh Oai- Hà Nội”

a. Mục tiêu: Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ quá trình sản xuất bún bánh và nước thải sinh hoạt tại khu vực 2 thôn Thanh Lương và Kỳ Thủy đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước khi thải vào môi trường.

b. Kế hoạch thực hiện năm 2013; Lập bản vẽ thiết kế thi công, đấu thầu, giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình xử lý: năm 2013;

2. Hỗ trợ xây mới, cải tạo 03 công trình vệ sinh

xây mới 7 công trình vệ sinh tại các trường học, trạm y tế và vận động người dân xây mới 2.320 công trình vệ sinh hộ gia đình nâng số người được hưởng lợi từ các xã đạt vệ sinh toàn xã thêm 38.890 người.

3. Công tác truyền thông về nước sạch và Vệ sinh môi trường:

1. Dự án: Nâng cao kiến thức, thực hành của nhân dân trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

Nội dung

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền Vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh: Băng cassettes, đĩa hình, tờ rơi, Poster, khẩu hiệu, pano, áp phích…

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng qua nhiều kênh:

+ Đài Phát thanh, Truyền hình, báo in, Tập san, Website…

+ Hệ thống đài phát thanh huyện, xã.

+ Hội nghị tuyên truyền tại cộng đồng dân cư.

+ Phát động các cuộc thi viết nâng cao kiến thức về Vệ sinh môi trường tại các huyện, thị xã.

+ Hội thi tìm hiểu kiến thức về Vệ sinh môi trường tại huyện, xã.

- Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ y tế, cán bộ đài phát thanh, cộng tác viên.

- Điều tra đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) VSMT  đối với cán bộ làm công tác quản lý, hộ gia đình trước và sau triển khai chương trình.

2. Hỗ trợ kỹ thuật và Các hoạt động truyền thông (IEC)

- Nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật, quản lý

- Họp phát động các chương trình nước sạch và VSMT

- Hội thảo tổng kết các trương trình và phong trào thi đua về NS&VSMT

- Tập huấn xây dựng các công trinh cấp nước….

(Xem five văn bản đính kèm)

Trung tâm Nước SH & VSMT Nông thôn

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 1933
Tổng lượng truy cập: 3183993