Văn phòng
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác hành chính, quản trị; tổng hợp; thông tin tuyên truyền,... theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố Hà Nội.

a) Chức năng :

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở  thực hiện công tác hành chính, quản trị; tổng hợp; thông tin tuyên truyền,... theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố Hà Nội.

b) Nhiệm vụ:

- Bảo đảm các hoạt động về hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ, thư viện, nội vụ Cơ quan văn phòng Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Sở. In ấn, phát hành các tài liệu, văn bản đã được duyệt. Bảo đảm thông tin liên lạc và  thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở;

- Thực hiện công tác tổng hợp của Ngành: các báo cáo định kỳ hoặc thường xuyên; báo cáo các hoạt động của Ngành. Giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác phát ngôn  theo quy định;

- Chủ trì tổ chức lễ tân; cùng với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chuẩn bị nội dung chương trình giao ban, hội họp và phục vụ hội họp.  Đầu mối thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; tiếp đón và hướng dẫn khách đến giao dịch, làm việc với Sở. Tổ chức việc hiếu hỉ theo quy định;

- Thông báo kết luận của Giám đốc Sở về nội dung, kết quả các hội nghị;

- Thay mặt Giám đốc, Phó giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện chương trình công tác, các thông báo, kết luận… khi được Giám đốc, Phó giám đốc Sở yêu cầu;

- Duy trì chế độ làm việc, nghỉ ngơi và nề nếp sinh hoạt cơ quan Văn phòng Sở. Thường trực bảo vệ cơ quan; bảo đảm trật tự trị an, vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ cơ quan Văn phòng Sở ( kể cả ngày nghỉ, ngày lễ);

- Thực hiện các thủ tục hành chính; quản lý điều hành bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.Thường trực chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở;

-  Quản lý, điều hành xe ô tô của Sở;  việc mua sắm, bảo quản, sử dụng tài sản; các trang thiết bị và phương tiện công tác Cơ quan văn phòng Sở, bảo đảm phục vụ  kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của Sở;

   - Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong ngành. Quản lý bảo vệ, khai thác, sử dụng và duy trì hoạt động hệ thống mạng tin học của Sở và hoạt động Trang thông tin điện tử của ngành ( Website), bảo đảm an ninh thông tin trên mạng Internet;

- Mở đầy đủ hệ thống sổ sách theo dõi công văn đi, đến hàng ngày theo đúng quy định của Nhà nước về văn thư, lưu trữ. Quản lý con dấu của Sở và con dấu của Đảng uỷ Sở;

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng của Sở;...tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực  phụ trách;

- Theo dõi, tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng . Làm nhiệm vụ thường trực thi đua khen thưởng của Ngành;

- Quản lý cán bộ, công chức, hợp đồng lao động của Văn phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.

c) Quyền hạn:

+ Được yêu cầu các phòng, các đơn vị trong ngành cung cấp các báo cáo thông tin, tài liệu phục vụ nhiệm vụ được giao;

+ Chánh, phó Văn phòng được thừa lệnh Giám đốc Sở chuyển trả hoặc yêu cầu các phòng, các đơn vị trực thuộc hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu, văn bản theo đúng quy định của Nhà nước và của Sở;

+ Chánh, phó Văn phòng được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các giấy mời, giấy triệu tập, giấy giới thiệu liên hệ công tác (trừ lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ), giấy đi đường; sao lục (trừ lý lịch cán bộ công chức), thông báo chương trình công tác, kêt luận hội nghị;  xác nhận các văn bản có tính chất hành chính và ký các văn bản khác khi được lãnh đạo Sở  uỷ quyền.

* Điện thoại liên hệ

 

 


BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5958
Tổng lượng truy cập: 11988481