Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua số 3 Ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-SNN ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020 của ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.

Ngày 26/02/2020, Cụm thi đua số 3 Ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và tiến hành ký giao ước thi đua năm 2020 giữa các đơn vị trong toàn Cụm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đại – Phó Giám đốc Sở, Phụ trách Cụm; đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – Chủ tịch Công đoàn Ngành; đồng chí Nguyễn Tất Độ - Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở và Lãnh đạo, Chủ tịch công đoàn cùng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của 09 đơn vị trong Cụm.

 

Đ/c Trần Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đại diện đơn vị Cụm phó báo thông qua dự thảo Kế hoạch công tác TĐKT năm 2020

Hội nghị đã tiến hành thảo luận Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng cũng như Quy định về tổ chức hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua của Cụm trong năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đại – Phó Giám đốc Sở, Phụ trách Cụm đã quán triệt và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm sâu sát đến công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng đổi mới phong trào, đổi mới phong cách lãnh đạo, tư duy của toàn thể cán bộ, viên chức về kỹ năng, trình độ để nâng cao khả năng xử lý công việc; tận dụng thế mạnh sẵn có về chuyên môn, nghiệp vụ, địa lý để khai thác làm lợi về kinh tế, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như kế hoạch thi đua năm 2020 của từng đơn vị và của toàn Cụm.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Công đoàn Ngành, Thường trực thi đua khen thưởng Sở và các ý kiến tham gia tại hội nghị. Hội nghị thống nhất kế hoạch, nội dung hoạt động của Cụm thi đua số 03 Ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nộinhất trí giao ước thi đua năm 2020 với các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 của mỗi đơn vị và của toàn Ngành, thực hiện chủ đề năm 2020: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội lần thứ VII và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thi đua thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố và Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội giao năm 2020.

3. Xây dựng Cụm thi đua số 03 hoạt động có nề nếp, đúng quy định, thiết thực và hiệu quả.

4. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của địa phương, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và Thành phố phát động.

5. Thi đua xây dựng bộ máy làm việc gọn nhẹ, hiệu quả. Chính quyền, tổ chức Đảng và Đoàn thể đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

6. Thi đua thực hiện tốt Kế hoạch, Chương trình hoạt động của Cụm thi đua; triển khai có hiệu quả Luật thi đua, Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về công tác thi đua khen thưởng; công tác thi đua khen thưởng phải được triển khai kịp thời và thực sự là động lực thúc đẩy, động viên viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác thi đua khen thưởng; giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm và các đơn vị khác. 

 

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 03 Ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

Đào Thị Thu Lành, BQL rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 11067
Tổng lượng truy cập: 4739093