Thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội năm 2020

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2020; Quyết định số 317/QĐ-SNN ngày 23/3/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020; Thông báo số 129/TB- HĐXTVC ngày 26/5/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc triệu tập thí sinh dự (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2020; Các quy định, Quy chế, nội quy xét tuyển viên chức và các văn bản về xét tuyển viên chức của Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội.

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thông báo điểm phỏng vấn (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2020 (Có danh sách kèm theo, đăng tải trên Website:sonnptnt.hanoi.gov.vn; Website:sonoivu.hanoi.gov.vn). Điểm phỏng vấn trong thông báo chưa trừ điểm của những trường hợp vi phạm quy chế, nội quy xét tuyển; chưa cộng điểm ưu tiên.

          Thông báo này thay cho giấy báo kết quả sát hạch phỏng vấn (Vòng 2). Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để các Ban Giúp việc của Hội đồng xét tuyển; Các cơ quan, đơn vị , cá nhân liên quan và các thí sinh được biết để thực hiện./. 
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 11475
Tổng lượng truy cập: 3780987