Thông báo bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Thông báo bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

Ngày 21 tháng 2 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có thông báo số 22/TB-SNN về thông tin tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2020. Trong đó có nội dung:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 21 tháng 02 năm 2020 đến 17 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2020.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, số 38 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 02433828477.

Nay đính chính bổ sung lại như sau:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 21 tháng 02 năm 2020 đến 17 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, số 38 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 02433828477.

Trên đây là Thông báo bổ sung đính chính thông tin tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội năm 2020./.

Thông tin chi tiết tại đây: Thông báo số 72/TB-SNN 
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 7489
Tổng lượng truy cập: 3142350