Thực hiện cung cấp thông tin và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
HNP - Ngày 4/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Công văn số 1936/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố thực hiện cung cấp thông tin và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

 Theo đó, UBND TP yêu cầu thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đấu thầu như Cập nhật thông tin về tên bên mời thầu; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên hệ; số fax; địa chỉ email chính xác của bên mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Trường hợp thuê tư vấn thay mình làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của bên mời thầu thì khi  lập thông báo mời thầu phải sử dụng địa chỉ, tên, số điện thoại của Giám đốc Ban quản lý dự án hoặc đại diện có thẩm quyền của chủ đầu tư nơi triển khai thực hiện gói thầu. Không được sử dụng địa chỉ của bên mời thầu được thuê. Chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan mua sắm nào cố tình không thực hiện đúng hướng dẫn này nhằm hạn chế cạnh tranh, hạn chế sự tiếp cận của các nhà thầu trong việc mua hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan;

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hàng hóa được duyệt phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gồm: tên hàng hóa; công suất; tính năng, thông số kỹ thuật; xuất xứ; giá đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu mua sắm hàng hóa theo quy định.

UBND TP yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã quy định tại Công văn số 349/UBND-KH&ĐT ngày 22/1/2016 của UBND TP. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất báo cáo UBND TP giải pháp đảm bảo lộ trình theo quy định.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, kiểm tra (thường xuyên và đột xuất) việc triển khai thực hiện theo quy định. Trường hợp phát hiện các đơn vị không thực hiện đúng quy định sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị có trách nhiệm phản ánh kịp thời, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, xử lý.

Đàm Minh

hanoi.gov.vn

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 665
Tổng lượng truy cập: 3792819