Nông nghiệp Hà Nội tăng trưởng 4,2% - mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua
Theo báo cáo của Cục thống kê TP Hà Nội, nông nghiệp Hà Nội tăng trưởng 4,2% so với năm 2019, đóng góp 0,09 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP toàn Thành phố.

Năm 2020, trước tình hình bệnh dịch tả Châu phi mới được kiểm soát nhưng nguy cơ tái phát bệnh là rất cao, bệnh cúm gia cầm H5N6 xuất hiện, tình hình dịch bệnh Covid 19 … đã ảnh hưởng đến phát triển của ngành. Tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng, vượt khó ngành nông nghiệp Hà Nội đã đạt được kết quả nổi bật: Tăng trưởng đạt 4,2%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua.

Nguyên nhân đạt được chủ yếu do dịch tả lợn châu Phi cơ bản được kiểm soát, công tác tái đàn được quan tâm, quy mô đàn lợn hiện có 1,36 triệu con, tăng 26,2% so với cùng kỳ; chăn nuôi gia cầm và hoạt động thủy sản phát triển tốt, là điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp năm nay (quy mô đàn gia cầm hiện có 39,9 triệu con, tăng 9,3%; sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng năm 2020 tăng 25,3%; sản lượng thủy sản tăng 3,5%). Bên cạnh đó, thời tiết giai đoạn lúa trỗ bông khá thuận lợi, cùng với công tác bảo vệ thực vật được chú trọng đã góp phần tăng năng suất lúa; sản lượng lúa vụ mùa năm nay toàn Thành phố ước đạt 447,2 nghìn tấn, tăng 2,4% so với vụ mùa năm trước.

Lĩnh vực thủy lợi được quan tâm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Hiện nay thành phố Hà Nội có 2.780km kênh mương được kiên cố hóa tăng 4,32% so với năm 2019.

Năm 2020, Thành phố có thêm 7 huyện và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới là 13/18 huyện, thị xã (chiếm 72,2%), xã đạt chuẩn nông thôn mới là 370/382 xã (chiếm 96,6%). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng, tăng 3,5 triệu đồng so với năm 2019. Sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng tính đến hết năm 2020 được trên 1.000 sản phẩm OCOP.

Năm 2021, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt từ 3% trở lên, số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng 14 xã, số xã được công nhận đtạ tiêu chí NTM nâng cao tăng 20 xã và số xã được công nhận đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu tăng thêm 5 xã.

Thu Huyền - VP Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9741
Tổng lượng truy cập: 5235940