DUY TRÌ, NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Năm 2019, Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội đạt 84,64%, liên tiếp trong 03 năm xếp thứ 02/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để tiếp tục duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo, ngày 11/6/2020 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt các nội dung về cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo.

Năm 2019, Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội đạt 84,64%, liên tiếp trong 03 năm xếp thứ 02/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để tiếp tục duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo, ngày 11/6/2020 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt các nội dung về cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo.

Để chung tay cùng Thành phố duy trì, nâng cao chỉ số trên, ngày 18/6/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành văn bản số 1875/SNN-VP chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở thực hiện một số giải pháp từ nay đến cuối năm 2020, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của ngành Nông nghiệp và PTNT, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

- Bám sát và triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nội dung về cải cách hành chính năm 2020 theo Kế hoạch của Thành phố, của Sở và Đơn vị đã ban hành.

- Đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tái kiểm tra; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với chức năng, nhiệm vụ của phòng ban, bộ phận trực thuộc; xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

- Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức; nhân rộng điển hình, cách làm hay... trong đơn vị về cải cách hành chính; trọng tâm năm 2020 là các giải pháp triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

Theo bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội), Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội xếp thứ 18/22 sở, ngành (thấp hơn so với năm 2018).

Với việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các nội dung trên, hy vọng chỉ số cải cách năm 2020 của Sở sẽ được cải thiện và nâng hạng, góp phần duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của toàn Thành phố. Thời gian tới Sở sẽ thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tổ chức đi kiểm tra một số đơn vị để đôn đốc tiến độ thực hiện và khắc phục những tồn tại, bất cập về CCHC./.

Nguyễn Thành Trung

(Văn phòng Sở)

Nguyễn Thành Trung

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4894
Tổng lượng truy cập: 3412520