Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020
Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 05/5/2020, thành phố Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước năm 2019. Chỉ số PCI năm 2019 của Hà Nội xếp thứ 9/63, giữ nguyên bậc so với năm 2018, tăng 15 bậc so với năm 2015, tăng 42 bậc so với năm 2012, thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt.

Trong 7 năm liên tiếp từ năm 2012, Chỉ số PCI của Hà Nội duy trì tăng hạng và tăng điểm. Năm 2019, Hà Nội có 8/10 chỉ số tăng hạng so với năm 2018.

Để phấn đấu duy trì Chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/6/2020 về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tập trung khắc phục chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xu hướng giảm hạng, có xếp hạng thấp và trung bình.

- Chỉ số “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” (xếp thứ 56/63 – chỉ số duy nhất năm 2019 vẫn nằm trong nhóm xếp hạng thấp).

- Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” (xếp thứ 10/63 – chỉ số duy nhất giảm hạng trong năm 2019).

- Chỉ số “Tiếp cận đất đai” (xếp thứ 41/63 – tăng 15 bậc).

- Chỉ số “Tính minh bạch” (xếp thứ 36/63 – tăng 19 bậc).

- Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh” (xếp thứ 45/63) và các chỉ tiêu liên quan đến cán bộ công chức, cải cách hành chính trong Chỉ số “Chi phí thồi gian”, Chỉ số “Chi phí không chính thức”.

- Chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” (xếp thứ 45/63).

2. Duy trì, cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xếp hạng tốt.

- Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (xếp thứ 4/63).

- Chỉ số “Đào tạo lao động” (Xếp thứ 4/63).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội yêu cầu các phòng, đơn vị nghiên cứu Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/6/2020 của UBND Thành phố để tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao Chỉ số PCI của thành phố Hà Nội năm 2020. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

- Công khai, minh bạch thông tin trên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các chính sách ưu đãi đầu tư của Thành phố… cho công dân, doanh nghiệp tiếp cận.

- Tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đóng góp vào hình ảnh của Thành phố: “Xây dựng chính quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ”.

- Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định đảm bảo hiệu quả, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính với thái độ làm việc trách nhiệm, thân thiện.

- Niêm yết công khai các loại phí, lệ phí và thực hiện thu phí, lệ phí theo đúng quy định.

chi tiết file đính kèm
Quách Gia Quỳnh, Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4879
Tổng lượng truy cập: 3412520