Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

Đối với thành phố Hà Nội, khu vực nông nghiệp và nông thôn đã và đang tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô, trong giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân, góp phần ổn định chính trị xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển nông nghiệp, nông thôn được Thành phố đặc biệt quan tâm, trong giai đoạn năm 2012-2015, HĐND Thành phố đã ban hành 04 Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn; sản xuất nông nghiệp vùng chuyên canh tập trung; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hơn 5 năm thực hiện các Nghị quyết, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân ngày càng được cải thiện, đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung trên địa bàn Thành phố, sản xuất nông nghiệp phát triển, đóng góp chung vào tăng trưởng kinh tế của Thủ Đô.

Trong năm 2018, Chính phủ đã ban hành 4 Nghị định quy định nhiều cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn. Phần lớn các cơ chế, chính sách được Chính phủ quy định chi tiết, còn một số nội dung giao cho địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng nguồn lực của địa phương để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Trên cơ sở rà soát các quy định mới của Trung ương, các Nghị quyết hiện hành của HĐND Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã tham mưu UBND trình HĐND Thành phố ban hành 12 cơ chế, chính sách, trong đó kế thừa những chính sách vẫn còn hiệu quả, không trái quy định của Trung ương; chính sách, nội dung mới đề xuất áp dụng mức cao nhất trong khung quy định của Trung ương, phù hợp với thực tiễn và khả năng nguồn lực của địa phương.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV, ngày 05/12/2018 HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 HĐND thành phố Hà Nội
Quách Gia Quỳnh Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 297
Tổng lượng truy cập: 739375