Thông báo chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Chi cục Kiểm lâm Hà Nội

Hạt kiểm lâm Thường Tín (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) có lô tài sản bán đấu giá gồm: 1584kg gỗ Nghiến (hình thù phức tạp) nhóm IIA và 0,516m3 gỗ Gụ xẻ nhóm IIA.Giá khởi điểm: 15.682.800 đồng (Số tiền viết bằng chữ: Mười lăm triệu sáu trăm tám mươi hai nghìn tám trăm đồng).

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá, theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 04/01/2019 đến trước 16 giờ ngày 07/01/2019 (trong giờ hành chính); địa điểm: Hạt kiểm lâm Thường Tín (Địa chỉ: Thôn Lam Sơn – xã Minh Cường - huyện Thường Tín - thành phố Hà Nội).
Hạt kiểm lâm Thường Tín

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 371
Tổng lượng truy cập: 739375