Thông báo chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Chi cục Kiểm lâm Hà Nội có lô tài sản bán đấu giá gồm:


Lô gỗ các loại gồm: 5,222 m3 gỗ tròn nhóm V-VIII; 0,80 m3 gỗ Pơ Mu (nhóm IIA); 420kg (quy tròn 0,42 m3) gỗ nhóm V; 1,445 m3 gỗ Vàng Tâm (nhóm IV)

Tổng cộng giá khởi điểm là: 14.979.400 đồng (Mười bốn triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm đồng).

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá, theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ 14 giờ ngày 03/01/2019 đến trước 16 giờ ngày 07/01/2019 (trong giờ hành chính), địa điểm: Phòng Thanh tra Pháp chế - Chi cục Kiểm lâm Hà Nội (Phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 1502
Tổng lượng truy cập: 489985