THÔNG BÁO CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội có lô tài sản bán đấu giá gồm:

+ Lô gỗ số 01 gồm: 5,434 m3 gỗ Chẹo tròn, 0,406 m3 gỗ Ràng Ràng tròn (nhóm VI); 224 kg gỗ Trắc (gỗ có hình thù phức tạp) nhóm IIA, giá khởi điểm: 18.752.000 đồng.

+ Lô gỗ số 02 gồm: 1,342 m3 gỗ Thông xẻ nhóm V, giá khởi điểm: 4.294.000 đồng.

Tổng cộng giá khởi điểm là: 23.046.000 đồng (Hai mươi ba triệu không trăm bốn sáu nghìn đồng).

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá, theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ 9 giờ ngày 20/11/2018 đến trước 16 giờ ngày 22/11/2018 (trong giờ hành chính), địa điểm: Phòng Thanh tra Pháp chế - Chi cục Kiểm lâm Hà Nội (Phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

CHI CỤC KIỂM LÂM HÀ NỘI

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 164
Tổng lượng truy cập: 448372