Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất Vụ Xuân 2022 của thành phố Hà Nội
Theo số liệu ước tính của Cục Thống kê Hà Nội, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 21.454 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 2,39% so cùng kỳ. Trong đó, nông nghiệp 19.839 tỷ đồng, tăng 2,38%; lâm nghiệp 43 tỷ đồng, giảm 2,4%; thủy sản 1.572 tỷ đồng, tăng 2,67% so cùng kỳ 2021.

Vụ xuân năm nay, Toàn Thành phố đã gieo trồng được 132.612 ha cây hàng năm, giảm 0,66% so với cùng kỳ, trong đó:

- Lúa: 83.652 ha, giảm 1,65% so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 61,66 tạ/ha, sản lượng ước đạt: 515.796 tấn.

- Ngô 10.262 ha, tăng 4,95% so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 53,93 tạ/ha, sản lượng ước đạt: 55.347 tấn.

- Khoai lang 1.330ha, giảm 3,32% so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 92,57 tạ/ha, sản lượng ước đạt: 12.315 tấn.

- Đậu tương 1.044ha, giảm 29,49% so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 18,42 tạ/ha, sản lượng ước đạt: 1.923 tấn.

- Lạc 1.768 ha, giảm 0,75% so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 22,91 tạ/ha, sản lượng ước đạt: 4.050 tấn.

- Rau 23.878 ha, tăng 2,25% so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 223,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt: 533.675 tấn.

Nguyễn Văn Sáng, Phòng KHTC, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2392
Tổng lượng truy cập: 11733421