Tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân và triển khai sản xuất vụ mùa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Trong những ngày vừa qua, bà con nông dân trên địa bàn Thành phố tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực ra đồng thu hoạch lúa vụ xuân. Đến nay diện tích thu hoạch 80.683ha/83.606,2ha, đạt 96,5% diện tích gieo cấy, dự kiến đến ngày 25/6/2022 toàn Thành phố cơ bản hoàn thành thu hoạch vụ lúa xuân.