Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Theo đó, Quy chế đã quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Cụ thể:

Đối với công tác phòng ngừa vi phạm: Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều; hướng dẫn nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính cho lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đê điều; chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp, giải pháp (công trình và phi công trình) nhằm phòng ngừa, ngăn chăn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều; đề xuất, dự trù kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều trong kế hoạch chi nghiệp vụ hàng năm.

Hạt quản lý đê hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều ở xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý.

UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão và các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều trên địa bàn; rà soát, có phương án quản lý, sử dụng đất tại các khu vực bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều đúng quy định pháp luật về đất đai, đê điều và các quy định pháp luật liên quan; kiên quyết xử lý, thu hồi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với diện tích đất bãi sông sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật; chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về mốc giới sử dụng đất, mục đích sử dụng đất liên quan đến đê điều, kiến nghị xử lý đối với diện tích đất bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Xử lý vi phạm, Quy chế quy định rõ: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực đê điều theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, lập hồ sơ báo cáo Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã xử phạt….

Hạt trưởng Hạt quản lý đê theo dõi, đôn đốc việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Trường hợp hành vi vi phạm không được xử lý hoặc xử lý không nghiêm, không dứt điểm theo quy định của pháp luật, Hạt trưởng có văn bản đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực đê điều theo thẩm quyền; tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực đê điều thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND Thành phố.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Đê điều và PCLB phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đê điều; đề nghị Chủ tịch UBND các cấp xem xét, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều.

Trong Quy chế cũng quy định rõ về trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan đồng thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020. Thay thế các Quyết định của UBND Thành phố: số 14/2014/QĐ-UBND, ngày 14/3/2014, ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 46/2016/QĐ-UBND, ngày 07/11/2016, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND tại đây.
Thu Huyền

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 460
Tổng lượng truy cập: 3792819