Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Ngày 18/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều, theo đó bổ sung một số quy định, mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi, bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, cụ thể:

+ Bổ sung quy định về các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định trong việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi. Theo đó, hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi nhỏ đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng. Cùng hành vi này đối với hồ chứa thủy lợi vừa thì mức phạt là từ 50-70 triệu đồng; đối với hồ chứa thủy lợi lớn thì mức phạt là từ 70-90 triệu đồng và đối với hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt thì mức phạt là từ 90-100 triệu đồng;

+ Bổ sung quy định về các mức xử phạt đối với hành vi cản trở, chống đối người có thẩm quyền trong hoạt động thủy lợi. Theo đó, hành vi cản trở, chống đối việc thanh, kiểm tra, không chấp hành quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền mức phạt từ 02-05 triệu đồng;

+ Tăng mức phạt từ 03 – 05 triệu đồng lên 05 – 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Phá dỡ, xê dịch trái phép mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước;…

Nghị định 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 9/9/2019.

Như vậy, với việc bổ sung, tăng mức xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực thủy lợi tại Nghị định 65/2019/NĐ-CP sẽ góp phần ngăn chặn và nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ an toàn, vận hành công trình thủy lợi trong thời gian tới.

Phan Kim Anh - Chi cục Thủy lợi Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2706
Tổng lượng truy cập: 3183993