Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 08/12/2021, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2021.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, cống và kiên cố kênh mương đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đối tượng hỗ trợ là Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Ảnh: Hồ Suối Hai, huyện Ba Vì.

Mức hỗ trợ cho từng chính sách được quy định cụ thể trong Nghị quyết.

- Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được miễn tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất xây dựng công trình. Tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được hỗ trợ 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công.

- Hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha. Hỗ trợ 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha.

- Hỗ trợ 70% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình cống, kiên cố kênh mương (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Nghị quyết cũng quy định điều kiện hỗ trợ thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Công trình tích trữ nước phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã; công trình tích trữ nước đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu tư. Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn đối với cá nhân có quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3ha trở lên, riêng khu vực miền núi từ 0,1ha trở lên; đối với tổ chức thủy lợi cơ sở, quy mô khu tưới phải đạt từ 2ha trở lên, riêng khu vực miền núi từ 1ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất; hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng là cây chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền.

Chi tiết Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đăng tải tại địa chỉ https://sonnptnt.hanoi.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/417/Quy-trinh-ho-tro-dau-tu-xay-dung-phat-trien-thuy-loi-nho-thuy-loi-noi-dong-va-tuoi-tien-tien-tiet-kiem.

Ngoài chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này, các Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo các văn bản quy định của Trung ương và của Thành phố còn hiệu lực. Trường hợp các văn bản có cùng nội dung hỗ trợ thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất./.

Mai An Đông - Chi cục Thủy lợi Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4416
Tổng lượng truy cập: 11668689