Ba Vì phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025
Sáng 29-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên chính thức.
 
                                                                                    Các đại biểu dự đại hội.

Tới dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn…

Tham dự đại hội có 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15.700 đảng viên Đảng bộ huyện Ba Vì.

Tăng trưởng kinh tế bình quân 9,8%

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh (nhiệm kỳ 2015-2020) khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì (khóa XXII) trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị cho biết, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện là 9,8%; thu nhập bình quân của người dân đạt 53 triệu đồng/người/năm. Công tác thu ngân sách của huyện tăng trưởng qua các năm, với tổng thu trong 5 năm qua đạt 1.359 tỷ đồng, bằng 179% mục tiêu đề ra. Từ năm 2015 đến năm 2020, Ba Vì đã huy động được hơn 31.500 tỷ đồng tập trung đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Đến năm 2020, toàn huyện có 23/30 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được chú trọng. Trong 5 năm qua, huyện đã tạo việc làm mới cho 18.890 lao động (đạt 107,9% chỉ tiêu đề ra). Đến nay, huyện chỉ còn 0,96% hộ nghèo, vượt mục tiêu Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện đề ra.

Công tác xây dựng Đảng cũng được đặc biệt quan tâm. Huyện Ba Vì rất chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã kết nạp 2.386 đảng viên.

 
                            Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Ba Vì chúc mừng đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức 13 cuộc kiểm tra chuyên đề với 27 tổ chức cơ sở Đảng và 26 đảng viên; 9 cuộc giám sát chuyên đề đối với 31 tổ chức cơ sở Đảng và 19 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 3 tổ chức cơ sở Đảng và 566 đảng viên vi phạm các quy định của Đảng…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Ba Vì sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; tiếp tục khai thác thế mạnh chăn nuôi, phát triển đàn bò sữa, bò thịt, đà điểu; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.

Cùng với việc xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị…, từ đó nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị...

Đề cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Vì đạt được trong 5 năm qua.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao tinh thần phê bình và tự phê bình về những tồn tại, hạn chế đã được thẳng thắn chỉ rõ trong dự thảo Báo cáo chính trị và đề nghị đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.

 
                                      Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thống nhất cao với các mục tiêu, giải pháp, đặc biệt là 3 khâu đột phá đã đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Ba Vì tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp…

Cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững, huyện Ba Vì cần tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân, nhất là đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

“Huyện cần coi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, phấn đấu đưa Ba Vì trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025. Chú trọng phát triển dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực, xây dựng Ba Vì trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Song hành với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa, nhất là đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Mường, Dao, huyện Ba Vì cần quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, qua đó quyết liệt giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo…

 
                                               Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị, cùng với việc thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện, các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; bầu những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho Đảng bộ huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, với niềm tự hào về vùng quê giàu truyền thống văn hóa, anh hùng, tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Vì tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, xây dựng huyện Ba Vì phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 
                                        Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Ba Vì (khóa XXII) Dương Cao Thanh khẳng định sẽ bổ sung chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng vào dự thảo Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Chiều 29-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và quán triệt một số nội dung trong phiên họp tiếp theo... Ngày 30-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì sẽ công bố kết quả phiên họp thứ nhất.

Trước đó, sáng 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 99,63% và thấp nhất là 68,2%.

Báo Hà Nội mới

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 4628
Tổng lượng truy cập: 3412520