Huyện Thường Tín trên đà “cán đích” Nông thôn mới

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sau 6 năm triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã có 24/28 xã được công nhận đạt chuẩn. Năm 2019, huyện tập trung mọi nguồn lực giúp các địa phương còn lại “cán đích” và phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2020.

Xã Nguyễn Trãi, một trong 5 xã của huyện Thường Tín về đích NTM năm 2018, giờ đây diện mạo đã thay đổi nhiều. Bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ năm 2012 với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết và nhiều cách làm sáng tạo, xã Nguyễn Trãi đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Từ 3 tiêu chí đạt và cơ bản đạt là điện, bưu điện và nhà ở (năm 2012), sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, diện mạo xã Nguyễn Trãi giờ đây đã thay đổi rõ rệt, đời sống sinh hoạt của nhân dân được nâng cao, 9/9 thôn của xã đều được công nhận danh hiệu làng văn hóa; Kinh tế nông thôn phát triển; Cơ sở hạ tầng được quy hoạch phát triển đồng bộ, đường trục liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng được bê tông hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, đi lại. Các công trình Nhà văn hóa, trường học được xây dựng khang trang đã đáp ứng tốt chu cầu hưởng thụ văn hóa, học tập của nhân dân địa phương. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 43.851.000 đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,97%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. An ninh trật tự luôn được giữ vững…

Đến hết năm 2018, cùng với xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín còn có 04 xã khác là Văn Tự, Vân Tảo, Hiền Giang và Dũng Tiến cũng về đích NTM; qua đó, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện Thường Tín lên 24/28 xã. Tính từ năm 2016 đến đầu năm 2019, tổng nguồn vốn xây dựng NTM của huyện Thường Tín đạt trên 1.483 tỷ đồng. Diện mạo nông thôn huyện Thường Tín thay đổi mạnh mẽ, hệ thống hạ tầng phát triển nhanh, nhiều công trình được đầu tư xây dựng, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Riêng về phát triển giao thông, UBND huyện Thường Tín đã phân bổ 395 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2019.

Ðiểm mới trong thời gian qua là huyện tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất của người dân. Huyện đã thường xuyên vận động các hộ sản xuất, các trang trại liên danh liên kết, chuyển đổi ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung; nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, Thường Tín đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như lúa hàng hóa tập trung ở các xã Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên; vùng sản xuất rau an toàn tại các xã Hà Hồi, Tân Minh, Thư Phú; vùng cây ăn quả tại các xã Chương Dương, Tự Nhiên; vùng nuôi trồng thủy sản ở xã Nghiêm Xuyên và xã Dũng Tiến…

Theo ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, hiện nay, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn về tiêu chí giảm số hộ nghèo, tiêu chí lao động có việc làm, 27 xã đạt tiêu chí văn hóa, có 26 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/năm. Số hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm, số hộ giàu và khá tăng cao. Huyện đang phấn đấu 4 xã còn lại đạt chuẩn NTM trong năm nay là Thư Phú, Lê Lợi, Tiền Phong, Hòa Bình và xã Hồng Vân đạt xã NTM nâng cao, thực hiện mục tiêu huyện NTM vào năm 2020. Tuy nhiên, cũng theo chủ tịch UBND huyện Thường Tín thì 4 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm nay đều là những xã khó khăn nhất của huyện trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Hiện các xã mới đạt được từ 15 - 16 tiêu chí/xã, trong đó, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là giao thông; trường học; làng văn hóa; môi trường, đặc biệt là môi trường tại các làng nghề còn ô nhiễm...

Trong thời gian tới, để thực hiện mục tiêu đưa tất cả các xã về đích NTM trong năm 2019, trở thành huyện NTM vào năm 2020, huyện Thường Tín sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 24 xã được công nhận đạt chuẩn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội; thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình đảm bảo nâng cao hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị của các cấp ủy chính quyền và các đơn vị trong tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc; Tập trung chỉ đạo 4 xã còn lại phấn đấu xã chuẩn NTM và xã Hồng Vân phấn đấu đạt xã NTM nâng cao năm 2019.

Tiếp tục đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Phát triển đời sống văn hóa nông thôn, đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục- thể thao ở cơ sở, nâng cao tỷ lệ số thôn và hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Huy động tối đa nguồn lực đóng góp của nhân dân, tăng cường xã hội hóa, phấn đấu các xã đạt chuẩn NTM không còn nợ đọng xây dựng cơ bản./.

Lưu Thị Phượng – Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 5040
Tổng lượng truy cập: 1306468