Hiệu quả từ một cuộc vận động

Sau 3 năm triển khai, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Ba Vì đã bước đầu đạt hiệu quả tích cực.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các hoạt động ở địa bàn dân cư. Đặc biệt, người dân tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng và nhiệt tình tham gia các hoạt động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự.
Những kết quả ban đầu
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì Phùng Huy Hiền, để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có hiệu quả, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động hiệp thương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thống nhất thực hiện. Quá trình triển khai đã lựa chọn các tiêu chí phù hợp với tình hình của mỗi địa phương để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền ban hành kế hoạch, hướng dẫn, thực hiện cuộc vận động đến các xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn. Nhờ đó, cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phong Vân Ngô Như Lâm cho biết, trong 3 năm (từ 2016 - 2018), xã đã làm tốt công tác vận động Nhân dân chung sức hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Theo đó, đã hoàn thành việc bàn giao đất cho các dự án là 8,1ha. Nhân dân đóng góp xây dựng dự án nước sạch được 7,2 tỷ đồng. Người dân hai thôn Tân Phong, Vân Hội đã cùng nhau đóng góp xây dựng công trình tâm linh là 6,1 tỷ đồng. Đặc biệt, trong số 13 dự án thực hiện trên địa bàn chỉ hai dự án có tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ ngân sách Nhà nước, 11 dự án còn lại người dân đều tự nguyện nhận hỗ trợ theo sự thỏa thuận. Trong 11 dự án thỏa thuận với dân, có tổng diện tích thu hồi là gần 82.000m2 của 356 hộ gia đình có liên quan. Khi triển khai các dự án xây dựng đường dân sinh trong khu dân cư có ảnh hưởng đến nhà ở cần tháo dỡ, các hộ đều tự nguyện hiến đất, các hộ liền kề đã ủng hộ hơn 33 triệu đồng và nhiều ngày công để xây dựng lại các công trình cho các hộ có đường đi qua.
Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Cơ Giới, xã Thụy An Đào Văn Bảo cho biết, mặc dù đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng người dân đã cùng nhau đóng góp tiền, công lao động cứng hóa được trên 900m đường thôn xóm, trị giá hơn 400 triệu đồng. Đồng thời, đóng góp được 80 triệu đồng để bê tông hóa 150m đường vào nhà văn hóa thôn.
Trong 3 năm, Nhân dân các xã trong huyện Ba Vì đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến trên 30.000m2 đất, tham gia hơn 18.000 ngày công, trị giá hơn 12,5 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, các công trình trên địa bàn. Các hoạt động này đã góp phần vào kết quả chung là hết năm 2017, Ba Vì có 13 xã về đích nông thôn mới và năm 2018 có thêm 2 xã về đích.
Nâng cao chất lượng cuộc vận động
Bên cạnh việc cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, tiêu chí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các khu dân cư cũng được các địa phương trên địa bàn huyện làm tốt. Theo đó, các xã đã vận động Nhân dân xây dựng quy ước ở khu dân cư về thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong mỗi gia đình và cộng đồng. Song song với đó là giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư lành mạnh, an toàn.
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Các địa phương tổ chức các trò chơi dân gian, các chương trình văn nghệ vào các dịp lễ hội, đón Xuân. Trong 3 năm qua, toàn huyện có 9.400 cụ đã được thực hiện mừng thọ theo nếp sống mới, đạt 85%. Đến hết năm 2018, số ca hỏa táng toàn huyện đạt hơn 50%. Số làng đạt danh hiệu làng văn hóa toàn huyện đạt hơn 70%.

Hoạt động bảo vệ môi trường được tuyên truyền thường xuyên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình và khu dân cư. Hiện nay, toàn huyện đã có 85% lượng rác thải được thu gom hàng ngày. Các đoạn đường nở hoa ngày một phát triển, nhân rộng.
Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và chấp hành pháp luật, MTTQ các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tổ chức cho 100% các hộ gia đình ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự, thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ tự quản về đảm bảo an toàn giao thông…
Tuy đã đạt được những kết quả ban đầu nhưng theo Chủ tịch MTTQ huyện Ba Vì Phùng Huy Hiền, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vẫn còn những hạn chế nhất định cần khắc phục. Đó là công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của cuộc vận động ở một số địa phương chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, không sát thực tế nên hiệu quả còn hạn chế. Sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chưa chặt chẽ dẫn đến nhiều nơi triển khai thực hiện chưa kịp thời. Bên cạnh đó, nội dung, giải pháp thực hiện cuộc vận động còn chung chung, thiếu theo dõi, kiểm tra, số tổ tự quản ở khu dân cư hoạt động chưa thường xuyên. Công tác giảm nghèo đã được được thực hiện, song tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với TP…
Vì vậy, để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có hiệu quả, trong thời gian tới, các ban, ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Ba Vì cần đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện. Đặc biệt, cần tiếp tục lưu ý đổi mới nội dung, hình thức cuộc vận động và tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng toàn diện về kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Nguồn: Kinhtedothi.vn

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 3211
Tổng lượng truy cập: 875533