Đoàn cán bộ ngành nông nghiệp Hà Nội thăm quan, học tập, trau đổi kinh nghiệm tại Hòa Bình.
8/30/2018
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, nhằm phát triển diện tích cây ăn quả theo hướng quy hoạch, tránh tình trạng dư thừa hàng hóa, sáng ngày 21/6/2018 đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám Đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội dẫn đầu đoàn cán bộ ngành nông nghiệp đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm Bưởi đỏ tại Hòa Bình để đưa vào sản xuất thử tại một số huyện ngoại thành thành phố Hà Nội.
Đoàn cán bộ ngành nông nghiệp Hà Nội thăm quan, học tập, trau đổi kinh nghiệm tại Hòa Bình.
8/30/2018
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, nhằm phát triển diện tích cây ăn quả theo hướng quy hoạch, tránh tình trạng dư thừa hàng hóa, sáng ngày 21/6/2018 đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám Đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội dẫn đầu đoàn cán bộ ngành nông nghiệp đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm Bưởi đỏ tại Hòa Bình để đưa vào sản xuất thử tại một số huyện ngoại thành thành phố Hà Nội.
Xây dựng Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017
6/13/2016
Ngày 10/6/2016 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có Công văn số 1361/SNN-KH về việc Xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017
Đoàn cán bộ ngành nông nghiệp Hà Nội thăm quan, học tập, trau đổi kinh nghiệm tại Hòa Bình.
8/30/2018
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, nhằm phát triển diện tích cây ăn quả theo hướng quy hoạch, tránh tình trạng dư thừa hàng hóa, sáng ngày 21/6/2018 đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám Đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội dẫn đầu đoàn cán bộ ngành nông nghiệp đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm Bưởi đỏ tại Hòa Bình để đưa vào sản xuất thử tại một số huyện ngoại thành thành phố Hà Nội.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0