Tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"

Ngày 08/8/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ban hành Công văn số 2580/SNN-VP về việc tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức.

Xây dựng Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017

Ngày 10/6/2016 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có Công văn số 1361/SNN-KH về việc Xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017

Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày 19/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1373/TB-HĐTT về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 1778
Tổng lượng truy cập: 1438444